Програм научног скупа о Бранку Ћопићу

24. децембра 2014.

Andrićev institut cover

27. децембар 2014.

10.00 – 11.15
Прва секција
Председава проф. др Душан Иванић, секретар мр Драгана Бедов

Проф. др Валентина Питулић: БРАНКО ЋОПИЋ И ТРАДИЦИОНАЛНО НАСЛЕЂЕ
Проф. др Саша Кнежевић: ИСТИНА ИЛИ СЛОБОДА?
Проф. др Сања Мацура: ФУНКЦИЈА ВИРТУЕЛНОГ НАРАТИВА У ЋОПИЋЕВИМ РОМАНИМА ИЗ ПОСЛИЈЕРАТНОГ ЖИВОТА
Мр Драгана Бедов: БРАНКО ЋОПИЋ У ОГЛЕДАЛУ НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА

10.00 – 11.15
Друга секција
Председава проф. др Љиљана Бајић, секретар мр Валентина Милекић

Доц. др Снежана Шаранчић Чутура: ПАРОДИЈСКИ ПОСТУПАК У ПОЕТИЦИ БРАНКА ЋОПИЋА
Доц. др Јасмина Јокић, МА Татјана Вујновић: ТРАДИЦИОНАЛНА СЛИКА СВЕТА У ОДУМИРАЊУ МЕЂЕДА БРАНКА ЋОПИЋА
Нина Говедар: КАРНЕВАЛСКО У ЋОПИЋЕВОМ КЛАНЦУ ПРИЧА ГЛАВА У КЛАНЦУ, НОГЕ НА ВРАНЦУ
Др Данијела Костадиновић: СВЕТ САЊАРА И МАРГИНАЛАЦА У ПАРОХИЈИ ТУЖНОГА ЂАВОЛА БРАНКА ЋОПИЋА

11.30 – 11.45
ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

12.00 – 13.00
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ В. С. КАРАЏИЋА СРБИ СВИ И СВУДА
Говоре: Александра Вранеш, Емир Кустурица, Душан Иванић

15.00 – 16.15
Трећа секција
Председава проф. др Валентина Питулић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Јован Делић: СЕРВАНТЕСОВ ДОН КИХОТ У ПОДТЕКСТУ ПРОЗЕ БРАНКА ЋОПИЋА
Мр Валентина Милекић: ХУМОР И МЕЛАНХОЛИЈА ДРУГОСТИ У ЋОПИЋЕВИМ РОМАНИМА
Др Драгана В. Тодоресков: ОСМА ОФАНЗИВА – ФЕНОМЕН КУЛТУРОЛОШКИХ РАЗЛИКА И ЊИХОВОГ ХУМОРНОГ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
Проф. др Душан Иванић: ЋОПИЋЕВ(И) ПРИПОВЈЕДАЧКИ ИДИОЛЕКТ(И)

15.00 – 16.15
Четврта секција
Председава проф. др Стојан М. Ђорђић, секретар мр Драгана Бедов

Доц. др Валентина Хамовић: НАИВНО И СЕНТИМЕНТАЛНО У ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА
Мр Жељка В. Пржуљ: ЋОПИЋЕВ ПРОЛОМ – ЛИЦЕ И(ЛИ) НАЛИЧЈЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
Антонела Плиснић: ФУНКЦИЈА МЕНТАЛИТЕТА КОЛЕКТИВА У РОМАНУ ПРОЛОМ
МА Милена Станковић: ПРОБЛЕМ РОДНИХ СТЕРЕОТИПА У РОМАНУ ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ БРАНКА ЋОПИЋА

16,30 – 17,45
Пета секција
Председава проф. др Јован Делић, секретар мр Драгана Бедов

Проф. др Љиљана Бајић: ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА
Доц. др Небојша Лазић: ТАЧКА ГЛЕДИШТА У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА
МА Снежана Николић: МЕТАФОРА УМЕТНИКА У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА
Проф. др Зона Мркаљ: БРАНКО ЋОПИЋ КАО ШКОЛСКИ ПИСАЦ У XXI ВЕКУ

16,30 – 17,45
Шеста секција
Председава проф. др Љиљана Марковић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Александар Јерков: ПИСМО СМРТИ БРАНКА ЋОПИЋА
Милена Давидовић: СЕМАНТИКА КОМЕНТАРА У КРАТКОЈ ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА
Александра В. Пауновић: ХУМОРИСТИЧНО И МЕЛАНХОЛИЧНО У ПРИПОВЕДНОЈ ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА
МА Тамара Вученовић: ПРОДУКЦИЈА ДРАМСКИХ И РАДИОФОНСКИХ ДЕЛА ЈАВНОГ СЕРВИСА: СТВАРАЛАШТВО БРАНКА ЋОПИЋА – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

20.00
КОНЦЕРТ:
ПАНЧЕВАЧКО СРПСКО ЦРКВЕНО ПЕВАЧКО ДРУШТВО
Диригент: Вера Царина

28. децембар 2014.

9.00 ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ У АНДИЋГРАДУ
(Панчевачко српско црквено певачко друштво)

10,30 – 11,45
Прва секција
Председава проф. др Саша Кнежевић, секретар мр Валентина Милекић

Проф. др Стојан М. Ђорђић: КРАТКЕ НОВЕЛЕ БРАНКА ЋОПИЋА
Проф. др Милош Ковачевић: МЕЂУОДНОС ПОЕТСКЕ И РЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ КОНТРАСТА У ЋОПИЋЕВИМ ПРИЧАМА
МА Снежана Савкић: ПРИЧА О ДЕТИЊСТВУ КАО ОГЛЕДАЛО ТРИ ПОЕТИЧКА (НЕ)БРАТСТВЕНИКА (Путопис по перу Бранка Ћопића, Данила Киша и Војислава Деспотова)
МА Милош Јоцић: БАШТЕ ЦИМЕТОВЕ БОЈЕ (О сновитим повезаностима између Баште сљезове боје Бранка Ћопића и Продавнице циметове боје Бруна Шулца)

10,30 – 11,45
Друга секција
Председава проф. др Александра Вранеш, секретар мр Драгана Бедов

Мр Огњен М. Куртеш: О ПРЕВОДИМА ЋОПИЋЕВИХ ДЈЕЛА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Проф. др Љиљана Марковић: БРАНКО ЋОПИЋ И ЈАСУНАРИ КАВАБАТА, ТРАДИЦИЈА И СМРТ
Мр Јован Пејчић: РЕЧ ПРЕД ДРУГИМ, РЕЧИ ЗА ДРУГЕ (Аутопоетика Бранка Ћопића)
Проф. др Александра Вранеш: ЋОПИЋ О ПИСЦУ, КЊИЗИ И ФИЛМУ
Др Бранко Златковић: АНЕГДОТЕ О БРАНКУ ЋОПИЋУ

Scroll to Top