Министар науке и технологије Ален Шеранић посјетио Андрићев институ[:en]MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ALEN ŠERANIĆ VISITED THE ANDRIĆ INSTITUTE

20.09.2018

0C0A8853

Министар науке и технологије Ален Шеранић посјетио је данас Андрићев институт у Андрићграду у Вишеграду који дјелује под окриљем овог министарства од 2013. године. Овом приликом министар се непосредно упознао са радом Института и досадашњим постигнутим резултатима научноистраживачког рада у области књижевности, српског језика, историје и филмске умјетности.

Тема разговора били су и планови у даљем раду и учвршћивање сарадње између Института и Министарства науке и технологије, а све у циљу унапређења научноистраживачког и умјетничког рада, као и задржавања младих кадрова у Републици Српској.

0C0A8859

Министар је изразио задовољство великим бројем успјешно организованих међународних научних конференција, семинара и љетњих школа за студенте, истичући важност укључивања младих у научноистраживачки рад гдје имају прилику да слушају и размјењују мишљења са домаћим али и иностраним стручњацима из различитих области. Такође је нагласио да је од велике важности и континуирани рад Галерије „Лубарда“ чијим се дјеловањем његује умјетност и културни живот регије.

Посјета је завршена неформалном шетњом кроз Андрићград током које је министру скренута пажња на идеју и концепт овог културног, научног, административног, умјетничког и туристичког комплекса.

 

 

 

 [:en]0C0A8853

Minister of Science and Technology, Alen Šeranić, visited the Andrić Institute in Andrićgrad in Višegrad, which has been operating under the auspices of this ministry since 2013. On this occasion, the Minister was immediately acquainted with the work of the Institute and the achieved results of scientific research in the field of literature, Serbian language, history and film.

The topic of the discussion was the plans for further work and the strengthening of cooperation between the Institute and the Ministry of Science and Technology, with the aim of improving scientific and artistic work, as well as retention of young educated people in Republic of Srpska.

0C0A8859

The Minister expressed satisfaction with the large number of successfully organized international conferences, seminars and summer schools for students, emphasizing the importance of involving young people in scientific research work, where they have the opportunity to listen and exchange opinions with domestic as well as foreign experts from different fields. He also emphasized that the work of the „Lubarda“ Gallery is of great importance and its continuous work nurtures art and cultural life of the region.

The visit ended with an informal walk through Andrićgrad during which the Minister paid attention to the idea and concept of this cultural, scientific, administrative, artistic and tourist complex.