НАУЧНИ СКУП: АНДРИЋ И ЕВРОПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

9. октобра 2019.

 

НАУЧНИ СКУП

АНДРИЋ И ЕВРОПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 

SCIENTIFIC CONFERENCE

ANDRIĆ AND EUROPEAN LITERATURES

ПРОГРАМ / PROGRAM

СУБОТА, 12.  ОКТОБАР 2019. /  SATURDAY, OCTOBER 12, 2019

11,00 Андрићев институт, Свечана сала / Andrić Institute, Gala hall

Пленарна предавања / Plenary lectures

Председава / Chaired by:

Марко Чудић / Marko Čudić

Слободан Грубачић  / Slobodan Grubačić                                

                     АНДРИЋ И МАН

                     ANDRIĆ AND MANN

Александар Јерков /Aleksandar Jerkov

                      ЕВРОПСКИ АНДРИЋ

                      EUROPEAN ANDRIĆ

Бојана Стојановић Пантовић / Bojana Stojanović Pantović

                  ИВО АНДРИЋ И ЕВРОПСКА ТРАДИЦИЈА КРАТКИХ ПРОЗНИХ ЖАНРОВA

                    IVO ANDRIĆ AND THE EUROPEAN TRADITION OF SHORT PROSE GENRES

Бојан Јовић / Bojan Jović                  

          РАНИ АНДРИЋ У ТРАДИЦИЈИ СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЛИРСКЕ ПРОЗЕ

            EARLY ANDRIĆ IN THE TRADITIONS OF SERBIAN AND EUROPEAN LYRICAL  PROSE

СУБОТА, 12.  ОКТОБАР 2019. /  SATURDAY, OCTOBER 12, 2019

15,00 Андрићев институт, Свечана сала / Andrić Institute, Galahall

Секција 1 / Section 1

Председава / Chaired by

Александра Вранеш / Aleksandra Vraneš

Марко Чудић / Marko Čudić

            НОВИЈА МАЂАРСКА ЧИТАЊА АНДРИЋА: ТЕМАТСКИ БРОЈ ЧАСОПИСА EX SYMPOSION

A NEW HUNGARIAN READING OF ANDRIĆ: THEMATIC NUMBER OF JOURNAL EX SYMPOSION

Саша Кнежевић / Saša Knežević: 

                 СЛОВЕНСКИ ОКВИР АНДРИЋЕВОГ ПРИПОВИЈЕДАЊА                   

                THE SLOVENIAN FRAMEWORK OF ANDRIĆ’S STORYTELLING

 

СУБОТА, 12.  ОКТОБАР 2019. /  SATURDAY, OCTOBER 12, 2019.

16,15 Андрићев институт, Свечана сала / Andrić Institute, Galahall

Секција 2 / Section 2

Председава / Chaired by

Бојана Стојановић Пантовић / Bojana Stojanović Pantović

Светлана Шеатовић / Svetlana Šeatović

                 АНДРИЋ, КАМИ И ТОМАС МАН – СМРТ, СВЕТЛОСТ И САМОЋА

                ANDRIĆ, CAMUS AND THOMAS MAN – DEATH, LIGHT AND SOLITUDE

Ирина Антанасијевић / Irina Antanasijević

                    РУСКЕ ТЕМЕ ИВЕ АНДРИЋА

                    RUSSIAN TOPICS  OF IVO ANDRIĆ

Драгана Керкез / Dragana Kerkez

             ЛЕКСИКА СА СЕМАНТИКОМ НЕОЧЕКИВАНОСТИ У РОМАНУ ИВЕ АНДРИЋА И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДУ НА РУСКИ ЈЕЗИК

          LEXICS WITH THE SEMANTICS OF UNEXPECTEDNESS IN IVO ANDRIĆ’S NOVEL AND ITS TRANSLATION INTO THE RUSSIA

НЕДЕЉА, 13.  ОКТОБАР 2019. /  SUNDAY, OCTOBER 13, 2019

11,00 Андрићев институт, Свечана сала / Andrić Institute, Galahall

Секција 3 / Section 3

Председава / Chaired by 

Драгана Керкез / Dragana Kerkez

Весна Половина, Маја Ђукановић / Vesna Polovina, Maja Đukanović

                 „БОСАНСКИ МИЉЕ“ У ПРЕВОДИМА АНДРИЋЕВЕ ПРОЗЕ

                THE „BOSNIAN NUANCES“ OF ANDRIĆ’S PROSE IN TRANSLATION

Драгана Вукићевић / Dragana Vukićević

              ВИРТУЕЛНА И СТВАРНА ХЛАДНОЋА У ТРАВНИЧКОЈ ХРОНИЦИ

           VIRTUAL AND REAL COLDNESS IN THE NOVEL BOSNIAN CHRONICLE

Оливера Дурбаба  / Olivera Durbaba

               ПОЖАР СВЕТОВА – И У ЊЕМУ НАШ МОДЕРНИ ЕВРОПСКИ КЛАСИК. O ЈЕДНОМ АКТУЕЛНОМ БИОГРАФСКОМ ПРИЛОГУ ПРОУЧАВАЊА ДЕЛА И ДЕЛАЊА ИВЕ АНДРИЋА

            THE FIRE OF THE WORLDS AND A POSITION OF OUR MODERN EUROPEAN CLASSIC. ABOUT ONE CURRENT BIOGRAPHICAL CONTRIBUTION TO THE STUDY OF IVO ANDRIĆ’ WORK

 

Scroll to Top