Одржана међународна научна конференција Сан о граду

18. октобра 2018.

1L9A881644

У периоду од 15. до 17. октобра међународна научна конференција Сан о граду одrжана је у организацији Андрићевог института. Ово је  друга у низу годишњих конференција које ће се бавити овом темом.

1L9A8792

Руководилац одјељења за књижевност Андрићевог института проф. др Александра Вранеш изјавила је да се у рефератима угледних професора и истраживача развија културно памћење, српско, словеначко, руско, азербејџанско, иранско, турско, мађарско, шпанско, јапанско, америчко…, усмене и писане књижевности.

1L9A8812

„Град као историјски ентитет, социолошки конструкт, књижевни доживљај, естетска категорија, морална позорница, носилац лингвокултуролошких форми, спона прошлости и садашњости. Град као хармонија створена људском руком, као ‘космогонијски чин по себи’“, навела је проф. Вранеш и додала да су се изузетно занимљива и за даља размишљања подстицајна излагања кретала су се од митских наноса до конкретних, трагичних и комичних, доживљаја града, од анализе субкултуре града и субкултура у граду до преиспитивања родних улога.

Scroll to Top