Одржана промоција Андрићевог института и његове издавачке делатности[:en]PROMOTION OF THE ANDRIĆ INSTITUTE AND ITS PUBLISHING ACTIVITY

07.03.2018

28822827_10216422238815049_1137084205_o

Првог дана Сајма књига у Новом Саду одржана је промоција Андрићевог института и његове издавачке делатности. Публикације у оквиру Одјељења за историју представили су др Мирослав Перисић, руководилац, др Миле Бјелајац и доц. др Алексеј Тимофејев. Они су публици представили књигу Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србије која је настала и објављена као резултат сарадње Андрићевог института и Института за новију историју Србије.

Проф. др Александра Вранеш, руководилац Одјељења за књижевност, проф. др Злата Бојовић и проф. др Јован Делић представили су најновија издања овог одељења, новоосновану Андрићеву библиотеку и прве две књиге објављене у њој: Иво Андрић и Дубровник и Вечна присутност Његошева.

Руководилац Одјељења за језик, проф. др Милош Ковачевић, говорио је о оснивању овог, најновијег, одељења Андрићевог института и књизи Српски језик и ћирилица данас, која је објављења као резултат истоименог научног скупа на којем су учествовали истакнути лингвисти.

Закључујући данашњу промоцију проф. др Александра Вранеш истакла је да Андрићев институт, са својим одељењима, национални институт чије ће се активности и издавачка делатност и у будућности развијати.[:en]28822827_10216422238815049_1137084205_o

On the first day of the Book Fair in Novi Sad was held the promotion of the Andrić Institute and its publishing activity. Publications within the Department of History were presented by Dr. Miroslav Perišić, Head of the department, Dr. Mile Bjelajac and doc. Dr. Aleksey Timofeyev. They presented to the audience the book “Russian Revolution in 1917 in the eyes of the Kingdom of Serbia”, which was created and published as a result of the cooperation of the Andrić Institute and the Institute for Recent History of Serbia.

Prof. Dr Aleksandra Vraneš, Head of the Department of Literature, prof. dr Zlata Bojović and prof. Dr. Jovan Delić presented the latest editions of this department, the newly founded Andrić Library and the first two books published by it: “Ivo Andrić and Dubrovnik” and “The Everlasting Presence of Njegoš”.

Head of the Language Department, prof. Dr Miloš Kovačević, spoke about the founding of this newest department of the Andrić Institute and the book “The Serbian Language and Cyrillic today”, which was published as a result of the same named scientific conference with prominent linguists taking part.

Prof. Dr Aleksandra Vraneš concluded this promotion by pointing out that the Andrić Institute, with its departments, is a national institute which activities and publishing activity would continue to develop in the future.