Одјељење за друштвене науке

Одјељење за друштвене науке Андрићевог института отпочело је с радом 1. јануара 2022. године, као важна степеница институционалног развоја Андрићевог института, једне од наших кључних установа за истраживања српске културе, историје и друштва.

Српско друштво, с обе стране Дрине, захваћено је снажним егзогеним и ендогеним процесима, чије стратешко разумевање представља услов очувања идентитета и опстанка српског народа и његових држава. Оснивање и почетак рада Одјељења друштвених наука Андрићевог института изражава снажно опредељење за изградњу критичке, ангажоване и хуманистичке друштвене науке, као једног од темељних стубова очувања српског националног идентитета и нашег народног опстанка. Угрожавање материјалне базе, темељних институционалних структура и културе српског народа предмет су интензивне анализе и истраживања многих наших научника, али од сад ова истраживања добијају и свој институционални кров.

Први научни скуп Одјељења друштвених наука Андрићевог института одржан је у Андрићграду, 25-28. јуна 2022, на тему: Крај новог светског поретка (1989-2022)? Србија и Р. Српска у светскоисторијским променама. Многи учесници скупа приметили су да научна конференција с таквом темом, с таквим учесницима и с таквом слободом у мишљењу и изражавању тешко да би се данас могла уприличити било где другде у Србији и Српској (па и шире), осим у Андрићевом институту.