О пезији и музици Боре Ђорђевића[:en]ABOUT THE POETRY AND MUSIC OF BORA ĐORĐEVIĆ

09.07.2018

1L9A7598

У Андрићграду новинари, умјетници, универзитетски професори бавили су се римама, језиком, музиком, филмским и позоришним стваралаштвом Боре Ђорђевића- Боре Чорбе.

У једном сагласни – свестрана личност која је и заслужила да буде лауреат „Велике награде Иво Андрић“.

Бора Ђорђевић, српски рок музичар и пјесник. У неисцрпном стваралачком заносу спојио је мелодију и ријеч, политику и поетику.

Уписан је у антологију спрског пјесништва и музичког стваралаштва.

1L9A7610

– Поносан сам што сам ушао у лектиру са неким дјечијим пјесмицама али и то што сам у уџбеницима музичког за средње школе гдје се помиње и Рибља чорба каже Бора.

У четрдесет петогодишњем раду утиснуо је трајан печат и као највише награђиван музичар и пјесник који је писао и компоновао – чуло се на скупу у Андрићграду.

Мало је оних који не знају ниједан стих Боре Чорбе на чему се и темељи значај његове поезије коју је из аристократског поимања спустио до народа на улицу – сматра професор Милош Ковачевић, руководилац Одјељења за српски језик Андрићевог института.

– Бора Чорба се не либи да употријеби ријечи које су проскрибоване у књижевном језику, другачије речено табуизиране ријечи које не би биле препознате јер народ воли да препозна себе, додаје Ковачевић.

Бора Ђорђевић добитник је „Велике Андрићеве нгараде“ Андрићевог института.[:en]1L9A7598

In Andrićgrad, journalists, artists, university professors have dealt with rhymes, language, music, film and theater works by Bora Đorđević – Bora Čorba.

They all agree on one thing – he is a versatile person who deserves to be the laureate of the „Grand Prize Ivo Andrić“.

Bora Đorđević, Serbian rock musician and poet is an inexhaustible creative enthusiasm he has combined melody in a word, politic in poetic.

He is enrolled in the anthology of Serbian poetry and music creation.

“I am proud that I entered the reading with some children’s songs, but also that I’m in music school books for high school where it is mentioned Riblja Čorba” says Bora.

“In his forty-five years work, he made a permanent mark and as the most award-winning musician and poet who wrote and composed” was said at the conference in Andrićgrad.

“There are few people who do not know neither one verse by Bora Čorba, on which is based the significance of his poetry, which from the aristocratic sense he brought down to the people on the street,” – said Professor Miloš Kovačević, head of the Department of Language of the Andrić Institute.

“Bora Čorba is not afraid to use the words that are stamped in literary language, in other words, tabooed words that would not be recognized because the people like to recognize themselves,” added Kovačević.

Bora Đorđević is the winner of the „Grand Prize Ivo Andrić“ of the Andrić Institute.