Отворена изложба „Пут ка небу“[:en]EXHIBITION „THE PATH TO HEAVEN“ HAS BEEN OPENED

16.04.2018

1L9A5115344

У Галерији „Лубарда“ Андрићевог института у Андрићграду отворена је изложба слика и скулптура „Пут ка небу“ академског сликара Миливоја Унковића.

Академски сликар Миливије Унковић рекао је да је представљен дио радова настао у посљедњих неколико година, а наставак су циклуса чији је наслов „Радња и судбина као повод“.

„Ради се о вјековној тематици, која је присутна у историји умјетности, а то је човјек, његов простор и његова судбина“, нагласио је Унковић.

Он је подсјетио да је ово 38. самостална изложба, те захвалио свима у Андрићграду и Вишеграду што је је добио прилику да излаже.

Горица Ћећез из Андрићевог института рекла је да је аутор један од најзначајнијих стваралаца српског културног подручја.

1L9A5152

Унковић је један од најзначајнијих савремених стваралаца српског културног простора који је подстакнут страдањима сопственог народа створио дјела високе вриједности у тематском и ликовном контексту која представљају својеврсни омаж њиховом страдалништву.

Збирка вајарских и сликарских радова инспирисана страдањем српског народа у протеклим ратовима и митолошко-културним референцама проистеклих из трагедије обичног човјека представља наставак његовог дводеценијског циклуса – Судбина као повод.

Умјетник на себи својствен начин емоције проистекле из тог доживљаја трансформише у слике и скулптуре које приказују унутрашњи дијалог између човјеколике и апстрактне форме, а представљају дубоку замишљеност над људском судбином и патњом.

1L9A5134

Унковић је рођен 1944. године у Невесињу. Завршио је Академију ликовних уметности у Београду гдје завршава и постдипломске студије. Од 1987. године ради као редовни професор на Академији ликовних умјетности у Сарајеву.

Од 1992. до 2011. године године живио је и радио у Њемачкој као слободни умјетник, а потом се враћа у Бањалуку. Добитник је бројних награда и признања за свој дугогодишњи рад.

Срна[:en]1L9A5115344

An exhibition of paintings and sculptures „The Path to Heaven“ by academic painter, Milivoje Unković, has opened at the Lubarda Gallery of the Andrić Institute in Andrićgrad.

Academic painter, Milivoje Unković, said that at the gallery has been presented a part of his work from the past few years, and that it was the continuation of the cycle is entitled „Acts and Destiny as a Cause“.

„It’s about an eternal theme, which is present in the history of art, and that theme is a human, his/her space and his/her destiny,“ Unković pointed out.

He recalled that this was his 38th solo exhibition, and thanked everyone in Andrićgrad and Višegrad, for the opportunity to exhibit.

Gorica Ćezez, from the Andrić Institute, said that the author is one of the most important creators of the Serbian cultural area.

1L9A5152

Unković is one of the most important contemporary creators of the Serbian cultural space, who has been inspired by the sufferings of his own people and has created works of high value in the thematic and artistic context, which represent a sort of homage to their suffering.

A collection of sculptures and paintings inspired by the suffering of the Serbian people in the past wars and mythological and cultural references from the tragedy of an ordinary man is a continuation of his two-year cycle – Destiny as an Occasion.

1L9A5134

The artist transforms emotions that appeared from that experience into images and sculptures that show the inner dialogue between man and abstract form, and represent a deep imagination of human destiny and suffering.

Unković was born in 1944 in Nevesinje. He graduated at the Academy of Fine Arts in Belgrade, where he completed his postgraduate studies. Since 1987 he has worked as a professor at the Academy of Fine Arts in Sarajevo.

From 1992 to 2011, he lived and worked in Germany as a freelance artist, and then returned to Banja Luka. He has received numerous awards and honors for his work.