ПРОМОВИСАНА ИЗДАЊА АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА[:en]EDITIONS OF THE ANDRIĆ INSTITUTE HAS BEEN PROMOTED

26.10.2018

43604082_351518865583579_169210125358622315504_n

Андрићев институт данас је на Међународном сајму књига у Београду промовисао 12 издања објављених током ове године.

„Веома смо задовољни што је Андрићев институт, вођен искуством и знањем господина Емира Кустурице, ове године успио да објави 12 публикација – 11 монографских и једну серијску“, рекла је новинарима професор са тог института Александра Вранеш.

Вранешова је истакла серијску публикацију „Лик“ – часопис из области језика књижевности и културе, која је вреднована и категоризована као часопис М52.

Према њеним ријечима, преосталих 11 монографских публикација покривају дјелатност одјељења за књижевност, за језик и за историју.

„То су зборници радова са истакнутих научних конференција који окупљају стручњаке из земље и иностранства“, навела је она.

Дио нових издања Андрићевог института тичу се Одјељења за српски језик тог института, које је почело да ради прошле године.

Руководилац тог одјељења Милош Ковачевић изјавио је новинарима да се Одјељење за српски језик представља са три едиције и са првим књигама.

„Прва едиција је о значају српског језика за идентитет српске културе и она је насловљена `Иво Андрић и српски језик`. Ријеч је о првом зборнику те врсте о Иви Андрићу који је сачињен код Срба“, напоменуо је он.

Ковачевић је навео да је друга едиција „Знамен србистике“ – монографија која у тој серији доноси прву књигу под називом „Борба за српску ћирилицу и српски језик“.

„Трећа је едиција добитника `Анрићеве награде` и то је прва књига која се тиче односа музике и поезије на примјеру добитника велике Андрићеве награде – Боре Ђорђевића“, нагласио је он.[:en]43604082_351518865583579_169210125358622315504_n

The Andrić Institute today promoted twelve editions published this year at the International Book Fair in Belgrade.

 

„We are very pleased that the Andrić Institute, led by the experience and knowledge of Mr. Emir Kusturica, managed to publish twelve publications this year – 11 monographic and one serial,“ said Professor Aleksandra Vraneš to journalists.

 

Vraneš highlighted the serial publication „LIK“ – a journal in the field of the language of literature and culture, which is valued and categorized as a journal M52.

 

According to her, the remaining 11 monographic publications cover the activities of the departments for literature, language and history.

 

„These are proceedings from prominent scientific conferences that bring together experts from the country and abroad,“ she added

 

Part of the new editions of the Andrić Institute concerns the Department of Serbian Language of the institute, which started to work last year.

 

Head of the Department of Serbian Language, Miloš Kovačević, told to reporters this department is presenting with three editions and with the first books.

 

„The first edition is about the importance of the Serbian language for the identity of Serbian culture and it is entitled“ Ivo Andrić and the Serbian Language“. This is the first proceeding of this kind about Ivo Andrić made by the Serbs,“ he noted.

 

Kovačević said that the second edition of the „Famous Serbian Studies“ – a monogorphy that brings in this series the first book titled „Fight for Serbian Cyrillic and Serbian Language“.

 

„The third is the edition of the`Andrić Prize’ winner, and this is the first book on the relationship between music and poetry on the example of the winner of the Grand Prize Andrić – Bora Đorđević,“ he pointed out.