Aндрићев инстититут излагао на 22. Међународном сајму књига „Бања Лука 2017“[:en]THE ANDRIĆ INSTITUTE AT THE 22nd INTERNATIONAL BOOK FAIR „BANJA LUKA 2017“

10.09.2017

Andricev-institut-suton-740x380

Aндрићев инстититут са својим издањима је учествовао на овогодишњем 22. Међународном сајму књига „Бања Лука 2017“ који се одржавао од 12. до 18. септембра 2017. године у Бања Луци, у спортској дворани Борик. На штанду Андрићевог института нашла су се сва досадашња издања која су приредила Одјељења за књижевност и Одјељење за историју нашег института.

Између осталих, посебну пажњу привлачи издање часописа за књижевност, политичка и друштвена питања Идеје, чији уредник је био Милош Црњански, а који ће се такође наћи на штанду Андрићевог института бањалучког сајма књига.

Ideje

Овај часопис појавио се 1934. године, када Црњански објављује и „Светог Саву“. У њему су сарађивали Иво Андрић, Станислав Винавер, Исидора Секулић, Светислав Стефановић, Тодор Манојловић, Александар Белић. Укупно су објављена 32 броја овог изузетно занимљивог часописа. Ријеч је о фототипском издању кога је Одјељење за књижевност Андрићевог института, у оквиру Библиотеке „Из књижевних архива“ приредило захваљујући професорима др Миливоју Ненину и др Горани Раичевић, док је уредник издања проф. др Александра Вранеш, руководилац Одјељења за књижевност Андрићевог института.

Објављивање фототипског издања Идеја наишло је на позитивне реакције читалачке публике, пре свега научне и стручне јавности којима представља драгоцјени извор за истраживање. Недељник Идеје до сада је промовисан на сајмовима књига у Београду и у Андрићграду, а од уторка 12. септембра биће промовисан и на Сајму књига у Бања Луци.

Овогодишњи Сајам отворио је познати руски пјесник Вјечеслав Купријанов, који осим поезије пише приче, романе и есеје.[:en]Andricev-institut-suton-740x380

The Andrić Institute with its editions will be participating at this year’s 22nd International Book Fair „Banja Luka 2017“, which will be held from the 12th till 18th September 2017 in Banja Luka, in the sports hall “Borik”. At the stand of the Andrić Institute will be all previous editions of the Department of Literature and the Department of History of our Institute.

Among other issues, special attention is now drawn to the publication of the journal for literature, political and social issues “Ideas”, its editor is Miloš Crnjanski, who will also be on the stand of the Andrić Institute at the Book Fair in Banja Luka.

Ideje

This journal appeared in 1934, when Crnjanski publishes „Saint Sava“. The journal was prepared by Ivo Andrić, Stanislav Vinaver, Isidora Sekulić, Svetislav Stefanović, Todor Manojlović, Aleksandar Belić. A total of 32 issues of this extremely interesting magazine have been published. This is a phototype edition published by the Department of Literature of the Andrić Institute, within the Library of “Literary Archives”, thanks to the professors Dr. Milivoje Nenin and Dr. Goran Raičević, and the editor of the edition is prof. Dr Aleksandra Vraneš, Head of the Department of Literature of the Andrić Institute.

The publication of the phototype edition “Ideas” has come across positive reaction of the reading audience, primarily the scientific and professional public, because for them this journal is a valuable source for research. So far, the journal “Ideas” has been promoted at book fairs in Belgrade and Andrićgrad, and from Tuesday, September 12th, it will be promoted at the Book Fair in Banja Luka.

This year’s Fair will be opened by the famous Russian poet, Vyacheslav Kupriyanov, who besides poetry writes stories, novels and essays.