Академик Димић одржао предавање „Српски 20. век“[:en]ACADEMICIAN DIMIĆ GAVE A LECTURE „SERBIAN 20th CENTURY“

18.12.2018

0C0A0552

Димић је на предавању о теми „Српски 20. век“, које је одржао у Адрићевом институту у Андрићграду у оквиру научног скупа „Гозба и књижевност“, истакао да је 20. вијек започео и завршио насиљем над српским народом.

– Тај вијек је испуњен егзодусима, геноцидом, успонима, невјероватним падовима, могућношћу да се неколико пута прави и губи држава, да се доводи егзистенција српског народа до границе опстанка, да отварате епохе у којима се српски народ готово изгубио и најзад да одбаците цијело искуство некритички, што значи још једну жртву – додао је Димић.

Он је истакао је ово предавање о 20. вијеку само покушај да се скрене пажња да се југословенско искуство не смије одбацивати и да се мора критички изучавати да би се из њега могло извући нешто што омогућава јасније погледе у будућност.

Директор Андрићевог института Емир Кустурица рекао је да је дивно што су у Андрићевом институту у истој години одржана предавања о томе шта је било у 20. српском вијеку, као и што се говорило о поријеклу Мехмед паше Соколовића.

– Вечерас имамо прилику да чујемо стручњака о ономе што све нас највише интересује, о томе шта је било у прошлом вијеку, шта је то што је нашу земљу одређивало, шта је била њена историјско-политичка путања и на који начин се о томе може размишљати, а да се од тога у нашим наивним историјским предоџбама направи једна цјеловита слика о српском народу и српској историји – истакао је Кустурица.[:en]0C0A0552

Dimić in his lecture on the topic „Serbian 20th century“, which was held at the Andrić Institute in Andrićgrad, said that the 20th century began and ended with violence against the Serbian people.

 

„This century was filled with exoduses, genocide, rising, incredible falls, with the possibility of several times making and losing the state, bringing the existence of the Serbian people to the edge of existence, opening the epochs in which the Serbian people were almost lost and ultimately uncritically discarding the whole experience, which means another sacrifice,“ Dimić added.

 

He pointed out that this lecture about the 20th century is only an attempt to draw attention that the Yugoslav experience must not be rejected and that it must be critically studied in order to get something from it that allows for clearer insights into the future.

 

The director of the Andrić Institute, Emir Kusturica, said that it was wonderful that in the Andrić Institute in the same year were held lectures on what was in the 20th century, as well as on the origin of Mehmed paša Sokolović.

 

„Tonight we have the opportunity to hear an expert about what is the most interesting for us, about what happened in the last century, what was determining our country, what its historical and political trajectory was and how it might be thought about, and from that in our naive historical imagery we make a complete picture of the Serbian people and Serbian history,“ Kusturica said.