Андрићев институт: Изложба „Уметност и вино“[:en]THE ANDRIĆ INSTITUTE: EXHIBITION „ART AND WINE“

31.08.2017

IMG_9212

У организацији Удружења винара Шумадије, у Галерији Андрићевог института „Лубарда“, 29. јула је свечано отворена изложба умјетничких дјела групе аутора под називом „Уметност и вино“ који су у вину, виновој лози и чокотима пронашли своју инспирацију. Поставку чини 36 дјела реномираних умјетника који су кроз слике, скулптуре, објекте и асемблаже објединили заједничку тему – вино.

Аутор поставке вајар Небојша Савовић Нес је нагласио да су на изложби различите технике, стилови и поетике, али да је вино све окупило, јер су умјетници вијековима били инспирисани вином.

„Изложба има врло висок квалитет захваљујући ауторима. Изложбу прати каталог који обједињује сва три мјеста излагања. То је виноградарева кућа на Опленцу, Галерија „Лубарда“ у Андрићграду и „Бели двор“ на Дедињу“, додао је Савовић.

Учешће у изложби узели су: Сергеј Апарин, Дејан Бабовић, Жарко Вучковић, Божидар Дамјановски, Василије Доловачки, Жељко Ђуровић, Љубомир Лацковић, Александар М. Лукић, Предраг Пеђа Милошевић, Јасна Опавски, Видан Папић, Војислав Радовановић, Слободанка Ракић Шефер, Небојша Савовић Нес, Сања Сремац, Бисенија Терешченко, Предраг Пеђа Тодоровић и Милан Туцовић.

Изложба ове тематике приређује се по трећи пут у Галерији Андрићевог института, а посјетиоци су имали прилику да је погледају до 31. августа.[:en]IMG_9212

On July 29th, organized by the Association of winemakers of Šumadija, at the Gallery “Lubarda” of the Andrić Institute, was officially opened the exhibition entitled „Art and Wine“ with artworks by a group of authors. The authors found the inspiration in wine and vineyards. The setting consists of 36 works of renowned artists who, through paintings, sculptures, objects and assemblies, united the common theme – wine.

The author of the setting, a sculptor Nebojša Savović Nes, emphasized that there were different techniques, styles and poetics at the exhibition, but that the wine gathered everything and everyone, because the artists have been inspired by the wine for centuries.

„The exhibition has very high quality thanks to the authors. The exhibition is accompanied by a catalog that combines all three places of exhibiting. It is a vineyard house in Oplenac, the Gallery „Lubarda“ in Andrićgrad, and „Beli dvor“ in Dedinje,” added Savović.

Participants that took place at the exhibition were: Sergej Aparin, Dejan Babović, Žarko Vučković, Božidar Damjanovski, Vasilije Dolovački, Željko Đurović, Ljubomir Lacković, Aleksandar M. Lukić, Predrag Peđa Milošević, Jasna Opavska, Vidan Papić, Vojislav Radovanović, Slobodanka Rakić Šefer, Nebojša Savović Nes, Sanja Sremac, Bisenija Tereščenko, Predrag Peđa Todorović and Milan Tucović.

The exhibition with this theme was organized for the third time at the Andrić Institute’s Gallery, and visitors will have the opportunity to see it by 31st of August.