Библиотека „Иво Андрић“

Bibioteka Ivo Andric

О Библиотеци „Иво Андрић“

Библиотека „Иво Андрић“ је библиотека Андрићевог института. Основана је 2013. године. Намењена је студентима и професорима Интернационалне академије уметности, научним радницима и истраживачима из области историје, књижевности и филма.

Фонд Библиотеке достигао је број од преко 8000 јединица грађе. У Библиотеци се налази литература на српском, енглеском, италијанском, немачком, шпанском, јапанском, кинеском и другим језицима. Највише су заступљене монографије и периодика из књижевности, историје, уметности и психологије.

Библиотека поседује читаоницу са 15 читалачких места. Корисницима је на распологању и 5 рачунара са приступом интернету.

Тренутни приоритети Библиотеке су прикључивање систему Cobiss и аутоматизација пословања, обогаћивање фонда и стварање услова за пружање различитих услуга корисницима.

Bibioteka Ivo Andric 2

Визија
Визија Библиотеке је да постане научни, едукативни и информациони центар Андрићевог института.

Мисија
Пружање подршке раду Андрићевог института и Интернационалне академије уметности кроз омогућавање приступа знању и информацијама.

Циљеви
Библиотека „Иво Андрић“ пред собом има следеће циљеве:

  • омогућавање приступа библиотечкој и информационој грађи у научне и едукативне сврхе
  • проширивање и допуњавање фонда у складу са потребама Андрићевог института
  • пружање подршке корисницима током научно-истраживачког рада – помоћ приликом истраживања, проналажења и вредновања информација; едуковање о коришћењу електронских извора информација итд.
  • пружање подршке доживотном учењу
  • формирање референсне збирке
  • организовање различитих културних активности
Scroll to Top