Отворена изложба „Петар Лубарда 1907 – 1974 -2017“[:en]EXHIBITION „PETAR LUBARDA 1907 – 1974 -2017“ HAS BEEN OPENED

19.01.2018

1L9A4696

Идеја за изложбу Петар Лубарда 1907-1974-2017. потекла је из замисли да се повежу умјетник Лубарда и колекционар Павле Бељански, али и да се представи свеобухватно Лубардино стваралаштво. У спомен-збирци Павла Бељанског чувају се дјела настала прије Другог свјетског рата, а Кућа легата се стара о дјелима из послератног периода.

Ово је друга изложба којом је вишеградској и регионалној публици приближен лик и дјело једног од најзначајнијих српских, али и свјетских умјетника, Петра Лубарде.

Првом изложбом, 2015.  године, посјетиоци су се могли упознати са Лубардиним дјелима из послератног периода, док су овом изложбом обухваћене двије етапе његовог стваралаштва, дјела настала у међуратном периоду као и стваралашто после Другог свјетског рата када настаје преокрет у његовом сликарском језику. Због тога изложба поприма ретроспективни карактер.

1L9A4638

Публици је представљено 26 дјела које прати богата архивска грађа и сликовито илустрован каталог.

Након гостовања у Центру савремене умјетности Црне Горе – у Подгорици, потом у Спомен-збирци Павла Бељанског у Новом Саду и Кући легата у Београду, изложба је премијерно представљена у Републици Српској, и то пред публиком у Андрићграду у Вишеграду.[:en]1L9A4696

Idea for the exhibition “Petar Lubarda 1907-1974-2017” originated from the plan to connect artist Lubarda and collector Pavle Beljanski, but also to present a comprehensive Lubarda’s creativity. In the memorial collection of Pavle Beljanski are the works created before the Second World War, and in the Heritage House are the works from the postwar period.

This is the second exhibition with which the character and work of one of the most important Serbian and world artists, Petar Lubarda, is presented to the audience in Višegrad and its region.

With the first exhibition, in 2015, visitors were able to get acquainted with Lubarda’s works from the postwar period, while this exhibition includes two stages of his creation, works created during the interwar period as well as works after the Second World War when a reversal in his painting language emerges. That is why the exhibition takes a retrospective character.

1L9A4638

To the audience is presented 26 works that follow rich archival material and a picturesque illustrated catalog.

After the guest appearance at the Center for Contemporary Art of Montenegro – in Podgorica, then in the Memorial Collection of Pavle Beljanski in Novi Sad and the Heritage House in Belgrade, the exhibition was presented for the first time in Republic of Srpska, in front of the audience in Andrićgrad in Višegrad.