Приређена изложба слика Mарка Kусмука у галерији Андрићевог института[:en]Exhibition of paintings by Marko Kusmuk has been opened

10.02.2016

IMG_0644

Изложба слика Марка Кусмука под називом “Лица и наличја” приређена је у галерији “Лубарда” у Андрићграду.

“Лица и наличја”, према речима Александре Столић и Иване Љубомировић, је циклус настао из дубоког унутрашњег доживљаја подсвесних импулса самог сликара који своје уметничке концепте материјализује у медиј слике.

Кусмук приказује есенцију човека експериментисањем бојама и фигурацијом.

“Лица портретисаних фигура третирана су као одрази дубоких психичких стања, али и тренутних експлозивних расположења. Јарком и интензивном бојом и деконструкцијом фигурације, Марко Кусмук на нов начин обликује мисаоне константе”, стоји у каталогу изложбе.

Редитељ Емир Кустурица у тексту за каталог пише да “гледајући ове слике, први утисак који стиче је да се јави сликар који необично снажном фигурацијом и цртачким деловањем подсећа на оно што је у БиХ ваљало”.

“Дивно је што овај млади човек са Пала синтетише једну врсту ликовног, односно уметничког искуства које таман да је ишчезло у временима кода је сликарство у Сарајеву било део једног позитивног тренда, где су укштани народи, нације, под добром контролом државе, успевали да и у сликарству и у кратком и дугом филму, литератури изнедре с времена на време добре ствари”, оценио је Кустурица.[:en]IMG_0644

Exhibition of paintings by Mark under the title „Faces and masks“ is opened today in the gallery „Lubarda“ in Andrićgrad.

„Faces and masks“, according to Aleksandra Stolić and Ivana Ljubomirović, is the cycle emerged from a deep inner experience of subconscious impulses of the artist who his artistic concepts materialized in images.

Kusmuk shows the essence of human experimentation color and figuration.

„Faces of the portrayed figures are treated as faces deep mental situations, but also the current explosive mood. With bright and intense color and deconstruction of figuration, Marko Kusmuk in a new way is shaping thought constants,“ says in the exhibition catalog.

Director Emir Kusturica in the text for the catalog says that „looking at these pictures, the first impression that is acquired is a painter that with unusually strong figuration and drawing operation reminiscent of what was good in BiH.“

„It’s great that this young man from Pale synthesizes one type of art or artistic experience that almost evaporated in the times when painting in Sarajevo was part of a positive trend, where were mixed peoples, nations, under good control of the country, and they managed from time to time that in painting, in the short and long film and literature give birth to some good things,“ said Kusturica.

The exhibition will be open until 24 February.