„Мост у књижевности, историји и кинематографији“

Поштоване колеге,

Имамо задовољство и част да Вас позовемо да учествујете у раду Међународног научног скупа који организују Одјељење за књижевност, Одјељење за оријенталистику и Одјељење за историју Андрићевог института у Вишеграду (Република Српска) под насловом:

Мост у књижевности, историји и кинематографији

(28. – 30. октобра 2016. године)

Предложене подтеме су:

  1. Мотив моста у књижевности
  2. Мотив моста у филму
  3. Мост Мехмед-паше Соколовића у историјском контексту
  4. Мост: културолошке импликације (прожимања, рецепција, везе, утицаји)
  5. Мост: дидактичке функције
  6. Мост: лингвистичке апликације и конверзије
  7. Мост(ови) у метафоричко-симболичном значењу у/између:

7.1.  Историје и књижевности

7.2.  Историје и филма

7.3.  Књижевности и филма

Радови могу бити достављени на српском, енглеском, шпанском и каталонском језику; дужина усменог излагања не треба да прелази 15 минута. Молимо Вас да предлог теме са кратким образложењем (до 200 речи), кључним речима (до 5) и кратком биографијом (до 250 речи) доставите до 20. јуна 2016. године на адресу Драгане Бедов, секретара научног скупа, dbedov@yahoo.com

Пријем Ваше пријаве потврдићемо електронском поштом на адресу са које је пријава упућена.Научни одбор, након разматрања образложења, обавестиће Вас о прихватању теме електронским путем до 15. јула 2016. године. Реферати ће бити објављени у одговарајућем зборнику на пролеће 2017. године.

Уз жељу да се ускоро састанемо у Вишеграду,

проф. др Александра Вранеш                                                                                                                                                                                        

Управник Одјељења за књижевност                                                                                                                                            

Андрићевог института

Емир Кустурица

Директор Андрићевог института

Scroll to Top