На Сајму књига у Београду промовисана издања Андрићевог института[:en]PROMOTION OF THE ANDRIĆ INSTITUTE EDITIONS AT THE BOOK FAIR IN BELGRADE

25.10.2017

sajam

На Међународном сајму књига у Београду, 25. октобра 2017. године, су у центру пажње биле промоције књига Андрићевог института из Андрићграда.

Андрићев институт представио се издањима која се баве чувањем Андрићеве и српске књижевне традиције, међу којима су „Иво Андрић и Дубровник“ Злате Бојовић и Зборник радова “Српски језик и ћирилица данас”.

„У тој смјеси онога што је некад вриједило и ишчезло, ми смо покшали да реинтерпретирамо оно што је везано за Андрића. Та издања заправо задиру толико дубоко и ширко да да их људи радо виде“, рекао је директор Андрићевог института Емир Кустурица.

Представљено је Андрићево дјело „Вечна присутност Његошева“, коју је приредио Јован Делић који је истакао да му је циљ био да сучели Андрића и Његоша, да Андрићевих 10 есеја о Његошу објави заједно.

Од осталих догађаја на Сајму, треба истаћи и промоцију књиге “Напори Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење” Пере Слијепчевића, као и књигу “Српске пјеване пјесме у Босни и Херцеговини” Дејана Томића, у издању РТС-а и Представништва Републике Српске у Београду.

РТРС[:en]sajam

The book promotion of the Andrić Institute from Andrićgrad has been at the center of attention at the International Book Fair in Belgrade today.

The Andrić Institute presented itself with the editions dealing with the preservation of Andrić’s and Serbian literary tradition, among which are „Ivo Andrić and Dubrovnik“ by Zlata Bojović and Proceedings „Serbian Language and Cyrillic Today“.

„In that mixture of what used to be valuable and had vanished, we tried to reinterpret what is related to Andric. These editions actually touch so deep and wide that people are eager to see them,“ said the director of the Andrić Institute, Emir Kusturica.

Today was also presented Andrić’s work „The Everlasting Presence of Njegoš“, prepared by Jovan Delic, who pointed out that his goal was to face Andrić and Njegoš, to present ten Andrić’s essays about Njegoš together.

Among the other events at the fair, we should emphasize the promotion of the book „Bosnia and Herzegovina’s Efforts to Liberation and Unification“ by Pero Slijepčević, as well as the book „Serbian Songs in Bosnia and Herzegovina“ by Dejan Tomić, published by RTS and Representative Office of Republic of Srpska in Belgrade.