Отворена изложба фотографија првог ратног фоторепортера[:en]Photo exhibition of the first war photographer has been open

10.06.2015

Izlozba slika prvi svetski rat

У Галерији „Петар Лубарда“ у Андрићевом институту 10. јуна 2015. године отворена је изложба око 60 фотографија из Првог свјетског рата, аутора Ристе Марјановића, под називом „Немојте нас заборавити“.

Кустос и историчар Народног музеја у Шапцу, који је приредио изложбу, Бранислав Станковић каже да је ријеч о фотографијама посвећеним добровољцима у Великом рату, првог ратног фоторепортера Ристе Марјановића, који је рођени Шапчанин.

„Мислим да је ово веома значајан пројекат, као и сваки сличан пројекат који се односи на тај период“, навео је Станковић.

Он је рекао да је изложба мисија да се не заборави оно што је било, те да би млади људи требало да буду „инфицирани“ истином о прошлости како би је боље разумјели.

„Послије Лувра изложба је отворена у Лондону, а затим у САД, а ове фотографије су вечерас изложене у Андрићграду“, рекао је Станковић, додајући да изложба може да се гледа као сликовница Великог рата.

Он је истакао да је изложба посвећена добровољцима који су дошли из свих српских земаља, Европе, Америке да помогну Србији и угроженом српском народу.

„Фотографије Ристе Марјановића, као убједљив и вјеродостојан свједок минулог времена, и након једног вијека не остављају нас равнодушним, а захваљујући томе, загледани у његове фотографије настале у великом рату, можемо да осјетимо мирис запаљених кућа и безнађе збјегова“, рекао је Станковић.

Срна[:en]Izlozba slika prvi svetski rat

In the gallery „Lubarda“ of the Andrić Institute tonight has been opened an exhibition with around 60 photographs from the First World War by Risto Marjanović, titled „Do not forget us.“

The curator and historian of the National Museum in Šabac, who has prepared this exhibition, Branislav Stanković, says that these photographs are dedicated to the volunteers in the Great War, the first war photographer, Risto Marjanović, who was born Šabac.

„I think this is a very important project, as well as any similar project that relates to that period,“ says Stanković.

He says that the exhibition is a mission not to forget what happened, and that young people should be „infected“ with the truth about the past in order to better understand it.

„After the Louvre, the exhibition was opened in London, and then in the US, and tonight these photographs have been exhibited in Andrićgrad,“ says Stankovic, and adds that the exhibition can be seen as a picture book of the Great War.

He points out that the exhibition is dedicated to the volunteers who came from all Serbian countries, Europe, America to assist Serbia and endangered Serbian people.

„Photographs by Risto Marjanović, as convincing and credible witness to past times, and after a century does not leave us indifferent, and thanks to that, looking at his photographs taken during the Great War, we can feel the smell of burning houses and hopelessness of the refuges,“ says Stanković.