Одржан концерт духовне музикеConcert of sacred music has been held

27.12.2014

Koncert u Institutu

У оквиру научног скупа посвећеног Бранку Ћопићу, у Галерији Андрићевог института у Андрићграду одржан је концерт духовне музике Панчевачког српског црквено пјевачког друштва.

Диригент хора Вера Царина каже да је ово најстарији ансамбл ове врсте који заузима једно од најзначајнијих мјеста у музичкој историји српског народа и културе.

„У Андрићевом институту извели смо српски духовни програм и сматрамо да ми, представници српске културе, морамо, прије свега, да српску културу уздижемо, а онда и све остале“, рекла је Царина и додала да хор иза себе има много гостовања и такмичења у различитим државама.

У музичком програму Панчевачко српско црквено пјевачко друштво извело је дјела Корнелија Станковића, Косте Манојловића, Властимира Перичића, Исидора Бајића, Мите Топаловића, те пету руковет Стевана Стојановића Мокрањца.

Панчевачко српско црквено пјевачко друштво учествоваће у јутарњој литургији у цркви Светог кнеза Лазара у Андрићграду.

СРНА – Јована Боровчанин[:en]Koncert u Institutu

Within the scientific conference dedicated to Branko Ćopić, tonight at the Gallery of the Andrić Institute in Andrićgrad the Serbian Church Singing Society of Pančevo has been held a concert of sacred music.

Choir Conductor, Vera Carina, says that this is the oldest ensemble of its kind which takes one of the most important places in the musical history of Serbian people and culture.

„In the Andrić Institute we have performed Serbian spiritual program and we believe that we, the representatives of Serbian culture, must, first of all, to elevate Serbian culture, and then the others,“ says Carina and adds that the choir has had a lot of guest appearances and competitions different countries.

In tonight’s program the Serbian Church Singing Society of Pančevo sang the works of Kornelije Stanković, Kosta Manojlović, Vlastimir Peričić, Isidor Bajić, Mite Topalovića and the fifth potpourri of Stevan Stojanović Mokranjc.

The Serbian Church Singing Society of Pančevo will participate tomorrow’s liturgy in the church of Saint Prince Lazar in Andrićgrad.

SRNA – Jovana Borovčanin