Сликар Милан Туцовић излагао у Галерији Андрићевог института[:en]Exhibition of Milan Tucović’s paintings has been opened

17.01.2017

IMG_6338

У Галерији Андрићевог института „Петар Лубарда“ у Андрићграду 13. јануара отворена је изложба академског сликара и вајара Милана Туцовића.

У оквиру поставке изложбе представњено је двадесетак дјела рађених техником уље на платну која су настала у протекле двије године. Збирку је Галерији Андрићевог института уступила колекционарка и позната српска тенисерка Јелена Јанковић.

IMG_6356

Инспирација за настајање ових слика била је песма Војислава Карановића „Представа“. „Суштина те песме је негде у том дечијем осећању, потреба одраслог човека за дечијим осећањем, да ми је да се поново заиграм као дете, да заборавим јер је бити заувек ја тешко. У свакој слици сам ја покушавао да будем неко други, да будем та особа на слици, да будем анђео који крила држи на чивилуку, да будем замишљени стари сликар, да будем глумац у напуштеном позоришту, да будем марионета, да се заиграм у тој игри јер некако сумњам у те идентитете заувек дефинисане које ми носимо јер ми смо у разним ситуацијама неко други“, рекао је Туцовић приликом отварања изложбе. Аутор је изразио наду да ће изложба код посетилаца изазвати лијепа осјећања и да ће их инспирисати на преиспитивање.

Горица Ћећез из Андрићевог института рекла је да је широј јавности приликом помена Андрићграда прва асоцијација туризам, али да је, ипак, примарни циљ и основа овог пројекта култура.

IMG_6358

„Андрићев институт је у протеклим годинама кроз програм Галерије и самим приређивањем многобројних изложби значајних савремених ликовних представника подигао културу наше заједнице на ниво који му сигурно припада. Многобројне изложбе, Сајам књига, два велика Сајма вина, тематске изложбе и богат културно-умјетнички програм понудили смо омладини јер је на њима акценат да виде које су праве вриједности, а у вези су са нашом културом, традицијом и умјетности“, додала је Ћећезова.

 [:en]IMG_6338

At the Gallery of the Andrić Institute „Lubarda“ in Andrićgrad on the 13th of January was opened an exhibition of an academic painter and sculptor, Milan Tucović.

The exhibition consists of twenty works in oils on canvas that was created in the past two years. This collection to the Gallery of the Andrić Institute ceded a collector and famous Serbian tennis player, Jelena Janković.

The inspiration for the creation of these images was the song of Vojislav Karanović „Play“. „The essence of the song is somewhere in the child’s sense, the need of an adult for child’s sense, to play again as a child, to forget because it is hard to be I all the time. In every picture I was trying to be someone else, to be the person in the picture, to be an angel wings holding onto a rack to be designed old painter, to be an actor in an abandoned theater, to be a puppet to play in that game because somehow I doubt that identity forever defined by that we carry because we are in different situations somebody else,“ said Tucović while opening the exhibition. The author has expressed hope that the exhibition will provoke beautiful feelings in visitors and that it will inspire them to reconsider.

IMG_6358

Gorica Ćećez from the Andrić Institute said that the general public Andrićgrad associates with tourism, however, the primary objective and the basis of Andrićgrad project is culture.

„The Andrić Institute in recent years through the programme of the gallery and with organizing numerous exhibitions of important contemporary art representatives raised the culture of our community to a level that it certainly belongs. Numerous exhibitions, book fair, two large wine fairs, themed exhibitions and a rich cultural program we offer young people because of the emphasis on them to see which are the true values, and in connection with our culture, tradition and art,“ added Ćećez.

Exhibition of paintings by Milan Tucovića will be opened until the 13th of February 2017.