Отворена изложба слика Наода Зорића[:en]Noad Zorić’s exhibition has been opened

19.04.2015

Izlozba-Naod i Kuturica

У Галерији „Петар Лубарда“ у Андрићевом институту 19. априла 2015. године отворена је изложба слика црногорског сликара Наода Зорића.

Директор Андрићевог института Емир Кустурица рекао је да су сликари који овдје долазе бирани оштрим оком и са посебним приступом ликовне умјетности.

„Ликовна умјетност, као и свака друга умјетност преживљава један период у коме неизвјесност због мноштва нових технолошких изума ову традиционалну умјетност убија, а добар показатељ је да умјетност још има смисао“, рекао је Кустурица.

Он је истакао да сви портрети који су изложени на један необичан начин подсјећају на снажну, експресивну линију коју вуче црногорска традиција.

Аутор слика Наод Зорић рекао је да је изложио 33 рада, а да су од тога пола цртежи, а пола слике, те да је ријеч о ретроспективи његових слика.

„У овом послу трудим се да имам знање и умјеће, а инспирација се налази у мени, јер ја сликам самог себе, своју крв, а то је нешто што човјек добије рођењем“, истакао је Зорић.

Изложба ће бити отворена наредних мјесец дана.

Срна[:en]Izlozba-Naod i Kuturica

In the gallery „Lubarda“ in the Andrić Institute tonight has been opened exhibition of paintings by a painter Naod Zorić from Montenegro.

Director of the Andrić Institute, Emir Kusturica, says that the painters who come here have been elected by a sharp eye and a special approach to art.

„Fine art, like any other art is surviving a period of uncertainty because of the many new technological invention that are killing this traditional art, is a good indicator that art still has meaning,“ says Kusturica.

He points out that all the portraits that are presented in an unusual manner reminiscent of a strong, expressive line that pulls the Montenegrin tradition.

Author of the paintings, Naod Zorić, says that he has presented 33 works, and that half of them are drawings, and half paintings, and that is a retrospective of his paintings.

„In this business, I try to have the knowledge and skill, and the inspiration is in me, because I paint myself, my blood, and this is something that a man gets by birth,“ says Zorić.

The exhibition will be opened for a month.

Srna