Oтворена изложба слика Петра Лубарде[:en]An exhibition of Petar Lubarda’s paintings has been opened

29.06.2015

Izlozba-Lubarde-1-750x500

Директор Андрићевог института Емир Кустурица рекао је да је Галерија отворена прије годину дана.

„Идеја је била да се међу великане, који су стигли у најмлађи европски град, призове највећи међу свим сликарима, а Лубарда за мене представља нашег најбољег сликара“, објаснио је Кустурица.
Он је истакао да Галерија данас има најзначајнију премијеру својих слика, а то је изложба Лубардиних слика.

„Срећан сам што у Галерији добијамо најљепше слике које смо сањали и да сви могу уживати у ономе што представља сам врх наше умјетности“, каже Кустурица.

Академик Матија Бећковић рекао је да је Петар Лубарда у сликарству оно што је Његош у поезији.

Према његовим ријечима, Лубарда је најкрупније име српског сликарства и да је било среће био би свјетско име.
„Оно што је на крају његовог живота било – то је рушење капеле Ловћен, и он је тада насликао своју славну слику `сумрак Ловћена`“, рекао је Бећковић.

Он је појаснио да Петар значи камен, а Лубарда топ, те да је он био камени топ.
Ђина Лазар, сестричина Петра Лубарде, рекла је, отварајући изложбу, да је један од пројеката Фондације „Петар Лубарда“ рад са ученицима средњих школа, који је постао традиционалан, те да се сваке године укључују нове школе и да се Лубарда приближава новим генерацијама.

„Андрићград је најлепши доказ стремљењу, ово је оаза културе, која је подигнута у част и поштовање великанима, а ове вредности које су нам подарили треба да остану вечно присутне друштву и да се њихове поруке преносе даље“, навела је Ђина.
Она је истакла да би сви требало да понесу једно сјећање о човјеку који је својом огромном енергијом оставио осликану историју, битке и борбе, животиња и људи, да би створили бољу будућност.

Изложби су присуствовали представници Фондације „Петар Лубарда“ из Херцег Новог и представници куће „Легата“ из Београда.

Срна[:en]Izlozba-Lubarde-1-750x500

Director of the Andrić Institute, Emir Kusturica, has said that the gallery opened a year ago.

„The idea is that among the great persons, who have arrived in the youngest European town, we invoke the greatest one among all the painters, for me Lubarda represents our par excellence painter,“ explains Kusturica.

He points out that the gallery now has the most important premiere of paintings, and that is an exhibition of Lubarda’s paintings.

„I am happy because we get the best paintings for the gallery, the paintings that we could wish to have and the ones that everyone can enjoy in what represents the finest of our art,“ says Kusturica.

Academician, Matija Bećković, says that Petar Lubarda in the field of art is what is Njegoš in the field of poetry.

According to him, Lubarda is the most important name of Serbian painting and it there was lucky he would be a world famous.

„What happened at the end of his life – was the demolition of the chapel of Lovćen, and then he painted his famous painting ‘twilight at Lovćen’,“ says Bećković.

He explained that Peter means rock, and Lubarda means canon, and that he was the stone canon.

Đina Lazar, Peter Lubarda’s niece, said at the opening of the exhibition, that one of the projects of the Foundation „Petar Lubarda“ is to work with high school students, which has become tradition, and that each year includes new schools and that Lubarda is bringing closer to new generations.

„Andrićgrad is the most beautiful proof of aspiration, this oasis of culture, which was made in honor and respect of our greatest persons, and the values that they have given us should remain forever present in our society and that their messages are being carried on,“ said Đina.

She pointed out that everyone should carry on a memory of a man who, with his enormous energy, presented history on his paintings, battles and fighting, animals and people, in order that we could create a better future.

The opening of the exhibition attended representatives of the Foundation „Petar Lubarda“ from Herceg Novi and representatives the house of „Legacy“ from Belgrade.