Дјела сликара Милана Сташевића пред вишеградском публиком[:en]An exhibition of retrospective by Milan Stašević has been opened

08.03.2015

Izlozba Milana Stasevica

У Галерији Андрићевог института у Андрићграду 8. априла 2015. године отворена је изложба слика београдског сликара и графичара Милана Сташевића.

Сташевић је рекао да је на позив Адрићевог института дошао да изложи своје слике на једном престижном и лијепом мјесту.

Изложене слике, каже Сташевић, представљају пресјек из осам периода његовог стваралачког рада.

„Моја инспирација је целокупна историја уметности, јер су ме на Академији оптерећивали да будем оригиналан, једноставан и да нема емоција. Касније сам схватио да не треба да будем оригиналан, већ да све позајмим, али и да преведем кроз своју призму гледања“, рекао је Сташевић.

Izlozba Milana Stasevica 2

Он истиче да му јако прија атмосфера и организација у Андрићевом институту.

„Посебно ме одушевљава енергија Емира Кустурице, који је успео све ово да уради, а нико други из културе то није знао да направи. Овде сам наишао на фантастичну и племениту идеју“, рекао је Сташевић.

Испред Андрићевог института, Сташевићу су додјељене књиге као знак захвалности што је посјетиоцима подарио ову изложбу.

Сташевић је публици познат као аутор који на својим платнима на карактеристичан начин оживљава призоре из историје умјетности, од пећинског сликарства, преко ренесансе, па све до модерне.

Срна[:en]Izlozba Milana Stasevica

In the Gallery of the Andrić Institute tonight has been opened an exhibition of an artist from Belgrade and graphic maker, Milan Stašević.

Stašević says that because of being invite from the Andrić Institute he has arrived to present his paintings at one prestigious and beautiful place.

The displayed image shows Stašević, represent an overview of the eight periods of his creative work.

„My inspiration is the entire history of art, because at the Academy was demanded from me to be genuine, simple, and without emotions. Later I realized that I should not be original, but to borrow everything, but also to transfer that through my prism of view,“ says Stašević.

Izlozba Milana Stasevica 2

He points out that he really likes good atmosphere and organization in the Andrić Institute.

„I am particularly delighted with Emir Kusturica’s energy, he has managed to make all this, and no one else from the culture did not know how to make it. Here, I have encountered at a fantastic and noble idea,“ says Stašević.

In behalf of the Andrić Institute to Stašević were given books as a sign of gratitude because he presented to the visitors his exhibition.

The audience knows him as the author who on his canvases in a distinctive way revives scenes from the history of art, cave painting, Renaissance, and modern.

The exhibition will be opened in the following thirty days.

Srna