Завршен научни скуп „Економија и криза“Scientific Conference “Economics and Crisis” is closed

13.09.2014

Ekonomija i kriza u Andricgradu 2

У Андрићграду је завршен научни скуп под називом „Економија и криза – треба ли нам нови одговор“ на коме је представљено шездесетак реферата угледних професора из Србије, Хрватске, Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ.

Научни скуп одржан је у организацији Универзитета у Источном Сарајеву и под покровитељством предсједник Републике Српске Милорада Додика, а генерални медијски покровитељ је Радио-телевизија Републике Српске.

Професор са Универзитета у Источном Сарајеву Спасоје Тушевљак каже да су закључци са овог скупа – објављивање Зборника радова и округли сто који ће бити одржан на Универзитету и на којем ће стручна јавност детаљније бити упозната о истраживачким потенцијалима.

„Полазна препорука је да се без реафирмације материјалних и људских ресурса не може направити одржив концепт изласка из кризе. Ми смо из више разлога – идеолошких, доктринарних, методолошких конфузија, дошли у ситуацију да су материјални и људски ресурси запостављени и маргинализовани на рачун разних пропагандних слогана који говоре о томе да ће доћи странци и ријешити проблеме“, истакао је Тушевљак који је и предсједник Научног одбора.

Он је подсјетио да се овакви скупови одржавају у мају поводом Дана Универзитета у Источном Сарајеву, али да ове године то није учињено због поплава.
Ekonomija i kriza u Andricgradu 2

In Andrićgrad is closed Scientific Conference „Economics and the Crisis – Do We Need a New Response“ at which is presented about sixty papers of distinguished professors from Serbia, Croatia, Montenegro, Republic of Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina.

The scientific conference has been organized by the University of East Sarajevo and under the patronage of the President of the Republic of Serbian, Milorad Dodik, and media sponsor is Radio-Television of Republic of Srpska.

A professor from the University of East Sarajevo, Spasoje Tuševljak, says that the conclusions from this event – the publication of the collection of papers and the round table will be held at the university at which the professional public will be informed in detail about the research potential.

„The initial recommendation is that without reaffirmation of material and human resources it not possible to make a viable concept for overcoming the crisis. We have a number of reasons – ideological, doctrinal, methodological confusion, because we are in this situation where material and human resources are neglected and marginalized on account of various propaganda slogans which say that people from other countries will come and solve our problems,“ says Tuševljak, who is also chairman of the Scientific Committee.

He also says that meetings like this one are held every year in May on the occasion of University Day Celebration at the University of East Sarajevo, but this year it was not held due to flooding.