Завршена Љетна школа Академије „Андрић“[:en]Summer school “Academy Andrić” has finished

21.09.2016

img_50901

У организацији Одјељења за књижевност и Одјељења за оријенталистику Андрићевог института у Андрићграду, завршена је Љетна школа Академије „Андрић“, на којој су учествовали студенти из Републике Српске и Србије.

Тема овогодишње школе је „Култура сјећања“, у оквиру које су студенти припремили излагање из области књижевности и филмског или документарног стваралаштва.

Професор Миливој Ненин са Универзитета у Новом Саду рекао је да трећу годину долази на ову академију.

„Различита предавања су била, а ове године сам говорио о заборављеном `Недељнику`, које је уређивао Милош Црњански“, додао је Ненин.

Он је истакао да је веома значајно да се одржавају ове љетне школе јер студенти долазе са различитих страна и имају прилику да упознају колеге и професоре и науче нешто ново.

Студент Филолошког факултета у Београду Предраг Јеленковић рекао је да су предавања на овој школи била веома добра и да су искуства са предавања позитивна.

„Тема ове школе је интересантна, јер студирам турски језик и књижевност. На предавању сам говорио о Мехмед паши Соколовићу, јер ме то повезало са културом сјећања“, додао је Јеленковић.

Он је нагласио да је у овој школи сарадња савршена са професорима и колегама који су имали различите теме на предавањима.

Јеленковић је рекао да Андрићград спаја више култура и нација и да је то мјесто на којем су сви добродошли.

Студенти су, поред предавања еминентних професора са универзитета у Републици Српској и Србији, имали прилику да, учествовањем у дискусионим трибинама размијене своја досадашња искуства у истраживачком раду и да уживају у пројекцијама филмова, обиласку Андрићграда и Вишеграда и другим активностима.

СРНА[:en]img_50901

Organized by the Department of Literature and the Department of Oriental Sciences of the Andric Institute in Andrićgrad, the Summer school „AcademyAndrić“, which attended students from Republic of Srpska and Serbia, has been finished

The theme of this year’s school is „Culture of Remembrance“, and the students prepared a presentation concerning literature, film or documentary production.

Professor Milivoj Nenin from the University of Novi Sad said that for three years he has been participating in this academy.

„There were various lectures, and this year I talked about the forgotten`Nedeljnik`, which was edited by Miloš Crnjanski“ added Nenin.

He pointed out that it is very important to maintain these summer schools since students come from different sides and have the opportunity to meet colleagues and teachers and learn something new.

A student of Faculty of Philology in Belgrade, Predrag Jelenković said that the lectures at this school were very good, and altogether experience was positive.

„The theme of this school is interesting, because I study the Turkish language and literature. At the lecture I spoke about Mehmed pasha Sokolović, because that connected me with the culture of remembrance,“ added Jelenković.

He stressed that in this school is perfect cooperation with professors and colleagues who have different topics in classes.

Jelenković said that Andrićgrad connects multiple cultures and nations and that it is a place where everybody is welcome.

The students, besides lectures by eminent professors from the universities in Republic of Srpska and Serbia had the opportunity to participate in discussion forums to exchange their experiences in research, and to enjoy film screenings, sightseeing of Andrićgrad and Višegrad and other activities.