Завршена научна конференција о дискурсу побједе у књижевности[:en]SCIENTIFIC CONFERENCE „DISCOURSE ON THE VICTORY IN LITERATURE“ HAS BEEN FINISHED

12.11.2018

0C0A0066

У Андрићевом институту у Андрићграду завршена је дводневна научна конференција „Дискурс побједе у књижевности“, која је окупила еминентне професоре из Републике Српске и Србије.

Руководилац Одјељења за књижевност при овом институту Александра Вранеш рекла је да се конференција одржава у вријеме када се обиљежава важан датум у српској и свјетској историји – Дан примирја у Првом свјетском рату.

0C0A0032

„Конференција обухвата врло широк распон тумачења дискурса побједе, од народне до савремене књижевности. Апсолутно подразумијева дискурс побједе у цјеловитом канону свјетске књижевности, тако да овдје говоримо и о побједницима старца Милије и о латинском свијету у Андрићевим приповијеткама и о историјским личностима, о стваралаштву Александра Пушкина и других аутора“, истакла је Вранешова.

Она је додала да је планиран увид у јапанску књижевност и у енглеску књижевност за дјецу, а биће ријечи и о дискурсу побједе и пораза.

Редовни професор Филолошког факултета у Београду Ема Петровић рекла је да јој је велико задовољство што је у Андрићграду, с обзиром на то да је Андрић дао велики допринос оријенталистици.

0C0A0059

„Данас смо чули занимљиве реферате посвећене дискурсу слободе у књижевности и остаје само захвалност организаторима Андрићевог института на овом скупу“, додала је Петровићева.[:en]0C0A0066

At the Andrić Institute in Andrićgrad, a two-day scientific conference „Discourse on the Victory in Literature“ has been finished. This conference brought together eminent professors from Republic of Srpska and Serbia.

The head of the Department of Literature of this institute, Aleksandra Vraneš, said that the conference was held at a time when an important date in Serbian and world history was marked – the Armistice Day in the First World War.

0C0A0032

„The conference encompasses a very wide range of interpretations of the discourse on the victory, from national to contemporary literature. It absolutely implies a discourse on the victory in the whole canon of world literature, so here we are talking about the winners of an old man Millija and the Latin world in Andrić’s stories and historical figures, about the creativity of Alexander Pushkin and other authors,“ said Vraneš.

She added that was also planned an insight into Japanese literature and English literature for children, as well as the discourse on the victory and defeat.

0C0A0059

Ema Petrovic, a professor at the Faculty of Philology in Belgrade, said that she was very pleased that she was in Andrićgrad, since Andrić contributed greatly to the Oriental studies

„Today we have heard interesting reports dedicated to the discourse on the freedom in literature, and feel only gratitude towards the organizers of the Andrić Institute at this conference,“ Petrović added.