Одржан научни скуп „Критичко издање дела Ива Андрића”

25.09.2023
3:55:30

У Андрићевом институту је у оквиру Одељења за књижевност, а у сарадњи са Задужбином Иве Андрића, 23. и 24. септембра одржан научни скуп „Критичко издање дела Ива Андрића”. Јавност је мање или више обавештена о томе да се у оквиру Задужбине Иве Андрића увелико спремају критичка издања целокупног Андрићевог дела, а овај скуп имао је за циљ да истражи у којој фази је тај пројекат и којом методологијом се долазило до циља. Самим расветљавањем овог, пре свега неопходног, подухвата за српску књижевност, па и целокупну културу учесници скупа, са ког ће бити штампан и зборник, приказали су многе аспекте Андрићевог стваралаштва са којим нико ван научних кругова до сада није био упознат. Андрићев институт је одлучио да организује научни скуп где би приређивачи овог издања реферисали о аспектима Андрићевог дела који су они приређивали и тиме створили темељ за дубље разумевање његовог укупног дела.